Gebiedsontwikkeling

Het begint pas echt met Virtual Reality.

Hoe VRX bijdraagt aan gebiedsontwikkeling.

De opdracht voor Nederland is bekendgemaakt: 1 miljoen woningen moeten er de aankomende tien jaar bijkomen. Hoe, wat, waar en welke gevolgen er aan kleven, dat weten we nog niet helemaal precies maar het getal geeft richting aan de jaarlijkse bouwopgaven die gemeentes bezig houden. Het inventariseren van de vraag en het (toekomstig) aanbod staan hierin centraal om te bepalen hoe de woningbouwopgave wordt aangevlogen. Eerst woningen voor starters of senioren? Betaalbaar of voor Jan Modaal? Appartementen of rijtjeshuizen? En hoe zit het eigenlijk met de voorzieningen in de wijk zoals supermarkten, groen en wipwappen? Hoe zit het met mobiliteit?

VRX adviseert over inhoudelijke en procesmatige stappen die huidige en toekomstige bewoners betrekken bij ruimtelijke planvorming. Vandaag de dag komen er te vaak geluiden naar buiten dat belanghebbenden niet adequaat worden meegenomen in ruimtelijke projecten en dat is een risico en gemiste kans ineen. Door het gesprek aan te gaan met belanghebbenden en passende methoden te gebruiken, voorkomt VRX dat projecten vastlopen. De specialisatie van VRX is (Immersive) Virtual Reality waarin belanghebbenden inzicht krijgen in toekomstige plannen, mee kunnen denken aan deze plannen én zelf geactiveerd worden om te ontwerpen. Afhankelijk van de vraag, organiseren we zelfs ontwerpsessies voor de buurt.

Prijsopgave

Is dit interessant voor u of uw bedrijf? VR-X helpt u graag verder! Klik hier voor een persoonlijke prijsopgave.

nl_NL