Energietransitie

Het begint pas echt met Virtual Reality.

Hoe VRX bijdraagt aan de energietransitie.

Aardas, Aardolie, Bruinkool. Wat hebben ze gemeen? Ze raken een keer op. Groene waterstof, zonne-energie, windenergie. Wat is de gemene deler? Ze worden gezien als de bouwstenen voor de transitie naar een zero-emissie samenleving wat betreft energievoorziening. De termen zonneparken en (offshore) windmolenparken komen steeds vaker (negatief) in het nieuws. Het welbekende Not-In-My-BackYard effect (lees NIMBY-effect) treedt op bij het plaatsen van zonneparken of windmolens in de (verre) achtertuin of dagelijkse leefomgeving van mensen. De wil om naar een duurzamere samenleving te gaan is er meestal wel bij burgers, gemeentes of beiden. Dit valt samen met wens om een meer duurzame samenleving achter te laten voor kinderen en kleinkinderen. Het vermogen om duurzaam te handelen ontbreekt alleen nog weleens.

Met behulp van (Immersive) Virtual Reality wil VRX bijdragen aan de transitie naar een sociaal, ecologisch en economisch duurzame samenleving en het vermogen bieden om locatie- en mens-gebonden maatwerk te leveren. Hoe ziet een zonneweide er uit als die de grond waarop het staat één meter wordt verlaagd? Is de windmolen in de verte nu eigenlijk wel zo erg voor het landschappelijke uitzicht of straalt het juist duurzaamheid uit? Is de windmolen te horen? En, wat betekent waterstof nu eigenlijk voor de fysieke leefomgeving? Twee krachten van (Immersive) Virtual Reality zijn dat bovenstaande zaken ervaren kunnen worden waarnaar specifieke suggesties over en aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting gedaan kunnen worden. Samen creëren we dus een duurzame samenleving.

Prijsopgave

Is dit interessant voor u of uw bedrijf? VR-X helpt u graag verder! Klik hier voor een persoonlijke prijsopgave.

nl_NL