Ruimtelijke ontwerpsessies

Het begint pas echt met Virtual Reality.

Het inrichten van een klein of groot gebied kent verschillende fases voordat daadwerkelijk een schop in de grond gezet wordt. De fase waar VRX zich op richt is die van het ontwerpend onderzoek waarin (toekomstig) gebruikers van het gebied hun ideeën, wensen, behoeften en belangen laten horen. Specialisten vertalen de opgehaalde informatie naar voorstellen voor één of meerdere scenario’s en werken een algemeen beeld uit in bijvoorbeeld een programma van eisen voor een stationsgebied, schoolomgeving, woningbouwlocatie of natuurgebied.

VRX levert de ondersteuning voor zowel het verzamelen van waardevolle informatie als het ontwerpen van een gebiedsinrichting. In overleg met de opdrachtgever(s) en, indien gewenst, direct belanghebbenden wordt een participatietraject uitgestippeld waarin staat beschreven in welke co-creatieve stappen naar oplossingen wordt gezocht. Met de specifieke inzet van de participatie-vriendelijke tool Immersieve Virtual Reality speelt VRX in op dit proces door:

  • Aan de voorkant partijen enthousiast te maken voor unieke ontwerpsessies met Immersieve Virtual Reality waarbij deelnemers daadwerkelijk door een nieuw gebied bewegen en het gebied beleven met een VR-bril.
  • Tijdens ontwerpsessies een adaptief digitaal model te gebruiken in combinatie met een gestructureerde aanpak in de richting van voorkeursontwerpen en uitgangspunten. Niet onbelangrijk hierin is het bijbehorend verzorgen van een fysieke of digitale ruimte waar mensen op hun gemak kunnen verblijven gedurende een ontwerpsessie.
  • Na afloop van ontwerpsessies een fysiek en digitaal adviesrapport en VR-experience te delen waarin de uitkomsten, het achterliggende verhaal en deelnemende partijen staan genoteerd. Optioneel is een presentatie (met Immersieve Virtual Reality) aan betrokkenen, vertegenwoordigers of bestuurders. 
Prijsopgave

Is dit product interessant voor u of uw bedrijf? VR-X helpt u graag verder! Klik hier voor een persoonlijke prijsopgave.

nl_NL