Onderzoek toepassing Immersieve Virtual Reality in co-creatie

Ter afronding van de Master Society, Sustainability & Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft collega Roy Boertien een afstudeeronderzoek gedaan naar het toepassen een Immersieve Virtual Reality in een ontwerpsessie waarbij co-creatie centraal stond. Met andere woorden, hoe beïnvloedt Immersieve Virtual Reality een gezamenlijk ontwerpproces? De conclusie van het onderzoek is dat de inzet van Immersieve Virtual Reality met name relevant is voor meer generieke en verkennende fases van gezamenlijk ruimtelijk ontwerpen.

De casus van het onderzoek is de Zernike Campus geweest waarbij gebruik werd gemaakt van het door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) en Centre for Information Technologies (CIT) samengestelde VR-model Mercator City. Specifiek is in het onderzoek gekeken naar samenwerking, procesgang, ruimtelijke uitkomsten en percepties ten aanzien van het gebruik van Immersieve Virtual Reality. Onderscheid is gemaakt in een deelnemersgroep van gebruikers die kennis van ruimtelijk ontwerpen en een groep die niet deze achtergrond heeft.

nl_NL