Expertise van VRX

Door praktisch na te denken over het doel van de inzet van (Immersieve) Virtual Reality is VRX in staat met concrete inspiratie, voorbeelden, producten en diensten te komen die helpen bij het verwerken van deze technologie in een opdracht voor één of meerdere doelgroep(en). Binnen de startup is vijf jaar aan IVR-ervaring aanwezig en opgeteld meer dan 50 jaar aan ervaring in project- en procesmanagement. Naast dat innovaties op het gebied van VR op de voet gevolgd worden, ligt de focus van VRX op het begeleiden van ruimtelijke inrichtings- en ontwerpsessies en maken van 180/360-graden VR-experiences op basis van VR-waardige foto, video en geanimeerde beelden. Wij nemen een verbindende rol aan in ons werk en zorgen dat organisaties en mensen (virtueel) bij elkaar komen. Daar ligt de kennis, de kracht en het kleinschalig genoegen van VRX zodat technologie en mensen op een waardevolle en belevenisvolle manier met elkaar in contact komen. Afsluitend heeft één van onze medewerkers met dit doel voor ogen zelfs een master thesis geschreven en wordt technische en organisatorische ondersteuning waardegedreven geborgd in de projecten die VRX doet voor (semi-)publieke partijen, private partijen, burgerinitiatieven en non-profit organisaties.

nl_NL