VR-toepassingen Campus Eemsdelta Groningen

Nog voordat de realisatie van de Campus Eemsdelta Groningen in het kader van de provinciale Versterkingsopgave een feit was, heeft VRX voor de campusontwikkeling meerdere VR-toepassingen ontwikkeld. Dit zijn VR-workshops, VR-tours en een VR-model. Mede door deze gerichte diensten zijn leerlingen, docenten, omwonenden, ambtenaren, kennisinstellingen en bedrijven tijdens de periode van COVID betrokken geraakt bij de campus.

 

Op de momenten dat het kon heeft VRX meerdere malen VR-workshops gegeven waarbij mensen informatie konden krijgen over de campusontwikkeling en tegelijkertijd een virtuele tour door de campus en omgeving konden krijgen door middel van een VR-bril. Meer specifiek is VRX aanwezig geweest op open dagen van de scholen, tijdens keuzevakken, bij een VR-demo voor de gemeente en als onderdeel van het Campus Café en festival ‘Terug naar het Begin’. Op die manier heeft VRX een toevoeging geboden voor bestaande culturele en educatieve programma’s.

VRX App

De bijbehorende VR-tour is steeds voorzien van een update naar de nieuwe situatie en heeft aan deelnemers ook ruimte gelaten om creatief om te gaan met de inrichting van de campus. Een speciale opdracht was bijvoorbeeld om tijdens de 1e kerst onder COVID een digitale kerstkaart te maken waarop de campus geheel in kerstsfeer stond afgebeeld. Scholieren en docenten kregen een VR-cardboard thuis opgestuurd en konden met hun telefoon toegang krijgen tot de kerstvideo (kerstkaart) en VR-tour van hoe de campus eruit komt te zien.

 

Aan de basis van deze toepassing heeft het eerder gemaakte VR-model Campus Eemsdelta Groningen gestaan. Met behulp van een digitale plattegrond, op schaal gemaakte gebouwen in combinatie met fotorealistische weergaven en VR-software is een interactief VR-model gerealiseerd. Het doel van dit model was om toekomstig gebruikers van de campus mee te laten praten over de inrichting van de openbare ruimte naast de campus. Het VR-model stelde gebruikers letterlijk in staat om met de omgeving en gebouwen te spelen. Denk hierbij aan het schalen, plaatsen, verplaatsen en verwijderen van bebouwing. Vanwege de tijdsplanning van de campusrealisatie en COVID-periode is het beproeven van het VR-model beperkt gebleven tot workshops maar gelukkig kon de inhoud later verwerkt worden in andere nuttige toepassingen.  

en_GB